Coaching, naar een zonniger Plek

Geplaatst op: 20 november 2017 op 8:23, in door Simone de Spa

Coaching? ’t Is eigenlijk onbekend. Ja, voetbal-coach, schaats-coach, team-coaches in bedrijven, dat kennen we wel. Maar een coach voor jezelf, als cadeau aan jezelf, als tijdelijke extra krachtbron voor innerlijke verandering? Is dat een raar idee?

Coaching-vragen? Iedereen heeft ze. Je hoort ze overal: op feestjes, in kantines, thuis. ‘Ik baal, maar wat moet ik an-ders?’ ‘Ik had het ook liever anders gewild, maar wat doe je eraan?’ ‘Wie zit er nou te wachten op mij?’ ‘Het is shit, maar het is nou eenmaal zo, toch?’
Een coach spitst dan de oren en denkt: ‘Wat zit jij klem, mag ik met je aan de slag? Nee, vaak mag het niet. Te riskant? Te onveilig?

Hoe ontdekken mensen het nut van coaching? Vaak door toeval.

Ik help toeval. Door het  opruimen van misverstanden, bij-voorbeeld: De klant zou zich geestelijk uitleveren aan een coach. Niets is minder waar. Je blijft zelf in de bestuursstoel. Je coach is je klankbord. Het enige wat terugkomt van het klankbord is wat je zelf uitzendt en teweeg brengt. En dat al-leen met jouw toestemming. Toestemming die je elk moment kunt terugnemen of opschorten. 
Hoe vrij klinkt dat?

Nieuwsgierigen gaan vaak voor een korte voorbeeld-coaching. Ze komen met overzichtelijke en huiselijke kwesties: taakverdeling thuis of ruzie met buren of wel of niet op vakantie naar dezelfde plek. Ze krijgen twintig minuten unie-ke en intense aandacht. Even stilstaan bij ergernis en blijd-schap, even genieten van een wenkend ideaal. Doorvragen, pellen, schiften. Dan een ferm besluit: ‘Ik ga dit doen’, ‘dat aanpakken’. Na twintig minuten is de vogel uit de kooi, het zaad gezaaid, het probleem een project geworden. Wat denk je dat een coaching van een uur kan doen?

Ik bedrijf ‘Co-Active’ coachen. Daarbij staat Co voor ‘samen’ en Active voor dynamiek. Ze staan ook voor ‘zijn’ en ‘doen’ in het leven van de klant. Het hele model uitleggen gaat hier te ver, maar dit is de  belangrijkste gedachte: De klant is creatief, vindingrijk en heel, er valt niets te repareren, de klant heeft alle antwoorden, de coach alleen vragen.

Het draait om innerlijk beweging, weg van belemmeringen en hindernissen. Op reis zijn naar een zonniger plek.

Waarom zou een coach hebben niet net zo gewoon kunnen zijn als een huishoudelijke hulp… of als iemand die met jou je voorruit vervangt als de inslag van steentje deze ondoor-zichtig heeft gemaakt?

Spreek ik je binnenkort?

michiel scholtes

Michiel Scholtes

Terug..