Onze diensten

Kwalitatief hoogwaardige coaching staat centraal bij De Lage Drempel. Om dit te kunnen faciliteren hanteren wij een solide basis van de volgende opleidingen en methodieken; Rationeel Emotieve Analyse (RET), Life Orientations, Gestalt, Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Systemische interventies (familieopstellingen), Transactionele analyse (TA), Ontwikkelingspsychologie, Psycho-educatie en Verlieskunde.

Met continue bijscholing en wekelijkse intervisie met beroepsgenoten zorgen wij dat alle vakkennis en werkvormen up to date blijven. In al onze coaching trajecten maken wij potentiële kwaliteiten zichtbaar zodat doelen beter bereikt kunnen worden. Onze coaching is met name ontwikkelingsgericht en gaat om verandering in gedrag en vaardigheid, in harmonie met jezelf en je omgeving. Naast het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, loskomen uit patronen die je beperken of het uitzoeken wat je écht wilt in het leven bieden wij ook verschillende specifieke coaching trajecten:

Coaching

Coaching

Tijdens coaching maken wij je potentiële kwaliteiten zichtbaar waardoor doelen beter bereikt worden. Onze coaching is vooral ontwikkelingsgericht; het gaat om verandering in gedrag en vaardigheid in harmonie met jezelf en je omgeving.


Thema's en ontwikkelvragen die bij coaching aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, geweldloos communiceren of loskomen uit belemmerende patronen. Coaching kan je ook helpen te achterhalen wat je écht wilt of om te bespreken wat je dwars zit.

Stress & burn-out coaching

Stress & burn-out coaching

Een mens kan enorme prestaties leveren en kan veel stress aan, maar toch gebeurt het vaak dat er sprake is van meer stress dan een mens aan kan. De spreekwoordelijke emmer stroomt over, je voelt je moedeloos en uitgeput en een burn-out ligt op de loer.


Wanneer er sprake is van chronische stress werken wij volgens de CSR-methode om dit te verminderen; een effectieve behandelmethode, gebaseerd op psycho-biologisch stressonderzoek, dat bestaat uit 3 fasen:

- Fysiek herstel: stoppen met het plegen van roofbouw en het bevorderen van herstelfysiologie
- Mentaal herstel: werken aan emotionele- & psychische gezondheid
- Gedrag: het herstelgedrag en -vermogen aanpakken

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching

Heb je ambitie en mooie doelen die je wilt realiseren, maar weet je niet hoe dit aan te pakken? Dan kan loopbaancoaching een waardevolle toevoeging zijn de benodigde inzichten te verkrijgen.


Loopbaan coaching is gericht op outplacement, re-integratie of heroriëntatie qua werk en functie en hoeft dus niet per definitie een andere baan te betekenen. Ook in je huidige werk, als werknemer of zelfstandige, kun je betekenisvolle stappen maken.

Counseling

Counseling

Counseling is een meer curatieve vorm van begeleiding waarbij de nadruk ligt op persoonlijke thema’s en emotionele kwesties. Het kan hier gaan om overtuigingen, identiteitsvragen of zingevingskwesties.


Vraagstukken, die hier aan de orde kunnen komen zijn angsten (faalangst, sollicitatieangst, examenvrees), last hebben van terugkerende situaties en herinneringen die je hinderen of veranderingen binnen een bepaalde levensfase die stress opleveren. Ook vragen als 'wie ben ik', 'wat wil ik bereiken' en het bespreekbaar maken van je (toekomstige) levensweg kunnen tijdens counseling behandeld worden.

Executive coaching

Executive coaching

Executive coaching is bedoeld om executives, managers, ondernemers een vertrouwde setting te bieden voor het bespreken van persoonlijke en zakelijke kwesties en dilemma’s. Dit kan vanuit het perspectief 'het voelt eenzaam aan de top' of gericht op coaching in persoonlijk- of authentiek leiderschap.


Tijdens een executive coaching traject leer je hoe je plannen realiseert binnen de dynamiek van het team of de organisatie, met daarbij persoonlijke facetten altijd in ogenschouw houdend. Ook in leiderschap is het namelijke belangrijk dicht bij jezelf te kunnen blijven (authentiek).

Team coaching

Team coaching

Werk je in een omgeving waarin er weinig sprake is van cohesie binnen het team? Onze veelzijdige en dynamische programma’s voor teamcoaching zijn erop gericht om deze cohesie tot stand te brengen of te versterken binnen een team, op weg naar operationele excellentie.


Onderwerpen die bij team coaching aan de orde komen zijn enerzijds het oefenen van gesprekken met collega's, maar ook het achterhalen en benoemen van de aanwezige knelpunten.

Supervisie

Supervisie


Een krachtige ondersteuningsvorm voor de coach/hulpverlener om te reflecteren op de uitoefening van hun vak en hierin te groeien. Je krijgt persoonlijke ondersteuning en feedback van een ervaren vakgenoot van wie je kunt leren op verschillende gebieden.

Hoe wij werken

De Lage Drempel is een samenwerkingsverband van coaches, counselors en therapeuten.

Al onze coaches werken nog steeds, of hebben ervaring in, verschillende functies binnen het MKB, de financiële sector of bij overheidsinstanties. Een coaching traject starten wij altijd met een vrijblijvende telefonische of skype intake/screening, om zo de situatie helder te krijgen. Op basis hiervan kunnen wij de best passende coach selecteren.
In geval van een 'fysiek coachtraject'(Face-2-face) waar doorgaans 6 gesprekken van ongeveer 75 minuten op volgen op de locatie van de coach.
Een andere mogelijkheid is een 'blended coachtraject' aan (verschillende kwalitatieve elementen, aandacht momenten en leerprocessen, zoals:
face-to-face gesprekken, al dan niet via een videosysteem, e-coaching of telefonische coaching.)
Tenslotte sluiten we af met een evaluatiegesprek via telefoon of videocall.